انتخاب کانفیگ

محصول مورد نظر خود را از میان کانفیگ های زیر انتخاب کنید و آن را مطابق با نظر خود تغییر دهید.

GTX1660
از 33,800,000تومان
مشاهده جزئیات

   1408 هسته CUDA


   پردازنده Core i3-10100


   مادربرد H510


   16 گیگابایت رم DDR4


   1TB HDD + 256GB SSD

RTX2060
از 40,600,000تومان
مشاهده جزئیات

   1920 هسته CUDA و 30 هسته RT


   پردازنده Core i5-9400


   مادربرد Z390


   16 گیگابایت رم DDR4


   1TB HDD + 512GB SSD

RTX3060
از 50,400,000تومان
مشاهده جزئیات

   3584 هسته CUDA و 28 هسته RT


   پردازنده Core i5-10400


   مادربرد B560


   16 گیگابایت رم DDR4


   2TB HDD + 512GB SSD

RX6700XT
از 58,300,000تومان
مشاهده جزئیات

   2560 هسته CUDA و 40 هسته RT


   پردازنده Core i5-11400


   مادربرد Z590


   16 گیگابایت رم DDR4


   1TB HDD + 512GB SSD

RTX3070
از 60,600,000تومان
مشاهده جزئیات

   5888 هسته CUDA و 46 هسته RT


   پردازنده Core i5-10400


   مادربرد Z590


   32 گیگابایت رم DDR4


   2TB HDD / 512GB SSD

RX6800XT
از 78,600,000تومان
مشاهده جزئیات

   4608 هسته CUDA و 72 هسته RT


   پردازنده Core i7-10700


   مادربرد Z590


   32 گیگابایت رم DDR4


   2TB HDD + 1TB SSD

RTX3080
از 92,800,000تومان
مشاهده جزئیات

   8704 هسته CUDA و 68 هسته RT


   پردازنده Core i5-10500


   مادربرد Z590


   32 گیگابایت رم DDR4


   2TB HDD / 1TB SSD

RTX3080Ti
از 117,500,000تومان
مشاهده جزئیات

   10240 هسته CUDA و 80 هسته RT


   پردازنده Core i7-11700


   مادربرد Z590


   32 گیگابایت رم DDR4


   2TB HDD / 1TB SSD

RTX3070Ti
از 79,200,000تومان
مشاهده جزئیات

   6144 هسته CUDA و 48 هسته RT


   پردازنده Core i5-11600K


   مادربرد Z590


   32 گیگابایت رم DDR4


   2TB HDD + 1TB SSD

RTX3090
از 152,000,000تومان
مشاهده جزئیات

   10496 هسته CUDA و 82 هسته RT


   پردازنده Core i9-10900K


   مادربرد Z390


   64 گیگابایت رم DDR4


   2TB HDD / 1TB SSD